0722 500 390

0745 196 399

Servicii

Consultații și cereri cu caracter juridic

Consultațiile și cererile cu caracter juridic pot fi acordate în scris sau verbal, în domenii de interes pentru client, precum:

– redactarea și/sau furnizarea către client, prin orice mijloace, după caz, a opiniilor juridice și informațiilor cu privire la problematica solicitată a fi analizată;

– elaborarea de opinii legale;

– elaborarea proiectelor de acte juridice (contracte, convenții, statute, etc.) și asistarea clientului la negocierile referitoare la acestea;

– participarea, in calitate de consultant, la activitatea organelor deliberative ale unei persoane juridice;

 – orice alte consultații in domeniul juridic.

 

Asistare și reprezentare

În condițiile legii, se poate asigura asistența și reprezentarea juridică în fața instanțelor judecătorești, a organelor de urmărire penală, a autorităților cu atribuții jurisdicționale, a notarilor publici si a executorilor judecătoresti, a organelor administrației publice, a instituțiilor si a altor persoane juridice, pentru apărarea și reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor, libertătilor și intereselor legitime ale persoanelor.

Asistarea si reprezentarea clientului cuprinde toate actele, mijloacele si operațiunile permise de lege și necesare ocrotirii si apărării intereselor acestuia.

 

Domeniile în care se pot asigura serviciile menționate sunt:

Drept comercial

Drept contravențional

Drept penal

Drept civil

Drept administrativ si fiscal

Dreptul familiei

Dreptul muncii

Dreptul insolvenței

În legatură cu accesarea și utilizarea fondurilor europene

se pot asigura următoarele servicii

– asistență în fața OLAF, DLAF si DNA, in cauze ce vizează investigații privind modul de accesare si utilizare al fondurilor europene;

– asistență în fața instanțelor judecătorești, in materie penală, in cauze având ca obiect infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;

– asistență în fața structurilor/echipelor de control din cadrul autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene sau a altor structuri/echipe de control cu atribuții similare;

– asistență în redactarea punctelor de vedere referitoare la proiectele proceselor-verbale de constatare a neregulilor si de stabilire a creanțelor bugetare sau a notelor de constatare a neregulilor si de stabilire a corecțiilor financiare;

– asistență în redactarea contestațiilor împotriva proceselor-verbale de constatare a neregulilor si de stabilire a creanțelor bugetare sau a notelor de constatare a neregulilor si de stabilire a corecțiilor financiare;

– asistență în fața instanțelor de judecată, in cauze ce au ca obiect anularea deciziilor prin care au fost solutionate contestațiile împotriva proceselor-verbale de constatare a neregulilor si de stabilire a creanțelor bugetare sau a notelor de constatare a neregulilor si de stabilire a corecțiilor financiare.