0722 500 390

0745 196 399

Onorarii

Onorariile vor fi stabilite in raport cu dificultatea, amploarea și durata cazului, depinzând de fiecare din următoarele elemente:

 • timpul si volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau a activității cerute de client;
 • natura, noutatea și dificultatea cazului;
 • importanța intereselor in cauză;
 • imprejurarea că acceptarea mandatului acordat de client impiedică acceptarea unui alt mandat, din partea unei alte persoane, dacă această imprejurare poate fi constatată de client fără investigații suplimentare;
 • conlucrarea cu experți sau alți specialiști, impusă de natura, obiectul, complexitatea și dificultatea cazului;
 • avantajele și rezultatele obținute pentru profitul clientului;
 • constrângerile de timp, impuse de imprejurările cauzei pentru a acționa, în vederea asigurării unor servicii legale performante.

 

Onorariile se determină și se prevăd în contractul de asistență juridică, la data încheierii acestuia, înainte de începerea asistenței și/sau a reprezentării clientului.

 

 Onorariile pot fi stabilite astfel:

 • onorarii fixe (forfetare);
 • onorarii de succes;
 • onorarii formate din combinarea criteriilor prevăzute anterior;
 • onorarii periodice (de tip abonament).

Onorariul fix (forfetar):

 • constă într-o sumă fixă, stabilită pentru un serviciu profesional ce se prestează clientului.
 • se achită la data încheierii contractului de asistență juridică sau la o dată ulterioară, menționată in cuprinsul acestuia, insa serviciul va fi prestat doar dupa achitarea acestui onorariu.
 • se datorează de catre client, indiferent de rezultatul obținut prin prestarea serviciilor profesionale.

Onorariul periodic (de tip abonament):

 • este un onorariu recomandat persoanelor juridice.
 • se stabileste într-o sumă fixă, achitată lunar de client, pentru o perioadă de timp determinată prin contractul de asistență juridică.

Onorariul de succes:

 • se poate percepe in completarea onorariului fix (forfetar), cu titlu complementar, in funcție de rezultat.
 • constă într-o sumă fixă sau variabilă, stabilită pentru atingerea unui anumit rezultat de către avocat.
 • în cauzele penale, nu va fi practicat decât in legatură cu latura civilă a cauzei.

Onorariul pentru consultanța juridică acordată la sediul profesional, pe bază de programare, este de 100 lei/45 min.

Restul onorariilor se stabilesc in funcție de criteriile menționate in această secțiune.