0722 500 390

0745 196 399

Calcul accesorii aferente prejudiciului stabilit în penal. Nelegalitate.

ANAF-DRGFP Timisoara-Serviciul solutionare contestatii a constatat ca nu se pot calcula accesorii la o suma ce reprezinta prejudiciu constatat printr-o hotarare in materie penala din moment ce instanta a obligat inculpatii doar la plata prejudiciului, fara a face vreo precizare in legatura cu posibilele accesorii care ar putea fi calculate si stabilite fata de inculpati. Pe cale de consecinta, a admis contestatia formulata impotriva deciziilor referitoare la obligatii fiscale accesorii reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere.